ایکاش یک افغانستانی بودم

« حاجی ای کاش یک افغانی بودم! خدایا چرا این افغانستانی ها در این آخر الزمان قوم برگزیده شدند. حاج اقا دعا کن فکر کنند افغانستانی هستم بتونم برم. » این جملات را در این چند وقته بسیاری شنیدم. روزهایی که دست استعمار پیر با تصرف و تهدید یک منطقه ی بزرگی از کشور ایران…

خواندن ادامه

منظومه فکری انقلاب اسلامی، بایدها و نمونه‌ها

شاید بسیاری از افراد از خود پرسیده باشند که اسلامیتی که حاکم بر تمامی قوانین شده است چه ثمره و نتیجه ای را برای مردم و در نهایت چه راهکاری را برای سعادت انسان ها ارائه داده است. به واقع مسئله ای که امروز غرب با تمام قدر دنبال آن است، نمایش انتزاعی انقلاب اسلامی…

خواندن ادامه

نفوذی با رنگ اقتصاد

نفوذ اقتصادی صرفا یک فرایند تک محوری نیست و در کنار نفوذ فرهنگی و نفوذ سیاسی به دنبال نابود کردن فرهنگ گفتمانی انقلاب اسلامی و در نهایت استحاله این گفتمان از درون است.

خواندن ادامه