سیاست مهار ایران

روزی که جان اف کندی پیشنهاد یک خط تلفن سرخ یا همان هات لاین را میان واشنگتن و مسکو داد، فکر نمی‌کرد، روزی همین خط سرخ موجب نفوذ و ادراک سازی در بدنه دولت شوروی شود. سرنوشتی که به دست پرژنف رقم خورد شاید در وهله اول جهان را از یک جنگ اتمی نجات داد…

خواندن ادامه