چرا عربستان به یمن حمله کرد؟

حمله به یمن نه برای دفع انقلاب اسلامی ایران از حیات خلوت عربستان بود نه برای قدرت گرفتن حوثی‌ها بلکه فقط و فقط مبارزه با موج جدیدی از بیداری اسلامی است که هدف اصلی‌اش کسب استقلال و آزادی ملی و مبارزه با آرمان بزرگ نابودی صهیونیسم. درواقع عربستان سعودی با حمایت دیگر کشورهای مرتجع منطقه‌ای بازی‌ای را در یمن شروع کرد که عاقبتش فاجعه انسانی بزرگی به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار به بررسی چرایی حمله عربستان به یمن می‌پردازیم

خواندن ادامه