درس ادبی که رهبری به همه داد!

وقتی اجرایی شدن برجام تمام شد، خیلی‌ها تحلیل مختلفی داشتن از انتشار بیانیه‌ی اجرایی شدن و بعد از آن نیز بعضی‌ها منتظر بودند موضع رهبری معظم انقلاب را نسبت به برجام بدانند. از گوشه و کنار اخبار مختلفی به گوش می‌رسید و بعضی‌ها هم می‌گفتند چون آمریکایی‌ها مسئله‌ی موشکی را پیش کشیدند دیگر وقت رد…

خواندن ادامه