منبع قدرت حشدالشعبی مرجعیت و نه مجلس عراق

یک: با ورود داعش به عراق و اشغال بخش هایِ مهمی از این کشور و خطر سقوط بغداد و اشغال مقدسات اهل بیت به ویژه سامرا و کربلا، مرجعیت عراق فتوایی تاریخی صادر کرد و از تمام افراد خواست تا به صورت کفایی در برابر این جریان تکفیری ایستادگی کند. ظرف مدت کوتاهی نیروهای مردمی…

خواندن ادامه