حج از فرصت تا نعمت

در حج منع ها فراواني در كنار امر هاي فراوان قرار دارد. از زماني كه لبيك را حاجي مي گويد حج شروع مي شود تا جايي كه بخواهد شيطان درون و برون را باهم رجم كند.

خواندن ادامه

جهان خواب آلود خواب آلود!

زمانی که تمام جریان های اسلام گرا درگیر جنگ درون جغرافیای کشورهای اسلامی به بهانه ی تکفیری و سعودی و …. هستن، اسرائیلی ها فرصت مغتنم شمردن و هر آنچه خواستن علیه مسلمانان صورت دادند

خواندن ادامه