آیا انقلابی دیگر در راه است؟/ هر اتفاقی می تواند عربستان را در هم شکند

هرچند اخبار مختلفی از پشت پرده اسرائیلی این قرارداد منتشر شد اما فروش این جزایر اعتراضات مختلفی را به راه انداخت. به طوری که دوباره مصر صحنه درگیری ها و قیام مردمی و سر دادن شعار علیه رئیس جمهور این کشور شد.

خواندن ادامه

امنیت اخلاقی و بایسته ها ثبات سیاسی

ناهنجاری های اخلاقی و ایجاد کنش های غیر متعارف که با فرهنگ اجتماعی یک جامعه معتارض و متضاد است نوعی نا امنی ذهنی ایجاد میکند که می تواند موجب لغزش و سست شدن پایه های اعتماد شخصی به رهیافت ها و گذاره های دریافتی اش شود.

خواندن ادامه