مردم!!!

چند قبل صبح زود.. طوری که هوا هنوز روشن نبود و تاریکی موج میزد… بلند شدم.. دیدم خسته ام خوابیدم. گفتم یک ساعتی استراحت کنم. دیشب ساعت 3 خوابیدم. بعد خواب ساعت 6 و نیم بلند شدم تا برم سر درس و زندگی روزمره. با اینکه میدونستم امروز تاخیر کردم و کلاس اول رو از…

خواندن ادامه

کار در اسلام و اندیشه اسلامی

وجود مکتب های اقتصادی عصر جدید همچون اقتصاد لیبرالیستی، نئو لیبرالیستی، سوسیالیستی و کومونیستی که بر عصر جدید حکومت می نمایند، کوچکترین اثری از عدالت اجتماعی در آنها به چشم نمی خورد بلکه باعث تضعیف حقوق مشروع و زحمات کارگر شده و بر دشواری ها و گرفتاری ها می افزاید و طبیعی است که پس…

خواندن ادامه